Relació entre Balanç de Situació i Pèrdues i Guanys

Objectiu del joc: Entendre la relació entre el Balanç de Situació i Pèrdues i Guanys.

 Material:  4 Fulls DINA 3 amb estructura bàsica de Balanç de Situació i Pèrdues i Guanys.  4 fitxes de pistes.

Temps estimat: 30 minuts.

Nombre recomenat d’estudiants: 20

 Necessitats de l’espai: Cadires o no. Taula central per escriure o a terra.

 Preparació prèvia dels estudiants:  Estudiar la relació entre Balanç de situació i Pèrdues i Guanys.

Indicacions a donar als alumnes:

 “Cal que feu 4 equips de 5 persones”

 “A continuació us repartirem un full DIN-3 amb l’estructura bàsica de Balanç de Situació i PiG. Aquest full és de treball. Necessitareu alguna cosa per poder escriure”.  

 “Ara també us repartirem una tarjeta que conté 10 pistes ( ). Heu de trobar dos imports:

 –          Saber si l’empresa ha tingut benefici o pèrdua i per quin import?

–          Quin és el import total del Actiu? I del Patrimoni net i passiu”

 A mida que els equips vagin acabant, se’ls hi demana que estiguin en silenci fins que tots els equips hagin trobat la solució final. Alternativament, poden anar a fer d’observadors silenciosos dels altres grups.

 Nomès hi ha dos exercicis, per tant, dos equips faran el mateix exercici.

 Tancament:  Demanar a cada persona si ha aprés alguna cosa nova? O bé si ha pogut practicar sobre coneixements que ja tenia adquirits (Solucions Jocs Relació Balanç-PiG).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: