Joc d’Inventaris

Objectiu: Integrar la comptabilització de les principals transaccions en  inventari permanent i en inventari periòdic.  

Material:   Dos espais grans on es pugui escriure (pissarra o paper d’embalar penjat a la paret). Retoladors gruixuts o guix. 

Temps estimat: 30-40 minuts.

 Nombre màxim d’estudiants: 20

 Necessitats de l’espai: Diàfan. Cadires a un costat.  

 Preparació prèvia dels estudiants: Inventari permanent i periòdic 

Indicacions a donar als alumnes:

 “Cal que feu 2 equips de 10  persones” “Ara numereu-vos de l’1 al 10”

 “L’objectiu d’aquest joc és que comptabilitzeu les operacions que us anirem dient segons Inventari Permanent o Inventari Periòdic. Nosaltres direm dos números i les persones que tinguin aquests números de cada equip, hauran de sortir a escriure l’assentament.

 L’única condició és que un cop comenci el joc no podreu parlar.

 Ara teniu 5 minuts per decidir com us comunicareu entre vosaltres a través de signes.

  2 persones Equip A treballant                                   8 persones Equip B

                                                                                  comunicant-se amb signes

 2 persones Equip B treballant                                   8 persones Equip A

                                                                                  comunicant-se amb signes

 Bé comencem (designar quin equip farà inventari periòdic i quin inventari permanent)

 Transacció 1.  Compra mercaderies al comptat per 20.000 u.m. Les despeses per a l’adquisició de les mercaderies no incloses en l’import de la factura són de 4.000 u.m. 

 (dir 2 números aleatòriament)

 Transacció 2.  Compra mercaderies a crèdit per 30.000 u.m. Es tracta de mercaderies amb  data de caducitat propera, per la qual cosa tenen un descompte del 5% sobre l’import de les mercaderies..

 (dir 2 números aleatòriament)

 Transacció 3. Les vendes fins aquesta data  han estat de 16.000 u.m. de les quals 6.000 u.m. s’han cobrat al comptat i la resta queden pendent de cobrament. Cost de la mercaderia venuda 7.000 u.m..

 (dir 2 números aleatòriament)

 Transacció 4.  Compra de mercaderies  per 40.000 u.m. a crèdit.

 (dir 2 números aleatòriament)

 “Canvi de sistema d’inventari. Els que feien permanent fan periòdic, i els que feien periòdic fan permanent.”

 Transacció 5. Retorna 6.000 u.m. de mercaderies de la compra anterior per defectes de qualitat.

 (dir 2 números aleatòriament)

 Transacció 6. Les vendes de la resta del mes són de 70.000 u.m. de les quals s’han cobrat  30.000 u.m. Cost de la mercaderia venuda 31.000 u.m.

 (dir 2 números aleatòriament)

 Transacció 7. El recompte físic de les existències és de 48.000 u.m.  No hi havia existències inicials.

 (dir 2 números aleatòriament)

 Transacció 8. Trobeu el Marge Brut

 (dir 2 números aleatòriament)

 Tancament:  Hi ha algún dubte? (Solució)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: