Joc d’assentaments

Objectiu:  Agafar agilitat a l’hora de fer assentaments.

Material:   No és necessari

Temps estimat: 15 minuts.

 Nombre màxim d’estudiants: en funció de la capacitat de l’aula.

 Necessitats de l’espai: Sala diàfana. Sense cadires o apartades als costats.

 Preparació prèvia dels estudiants:   El mètode comptable.

Indicacions a donar als alumnes:

“Us heu de posar en una fila” (pot ser en horitzontal o en vertical).

“A continuació us diré una transacció. Com sabeu cada transacció econòmica afecta, com a mínim a dues partides.Us deixaré un temps perquè penseu com registrarieu l’assentament. Després jo dirè una de les partides afectades. Si aquesta partida va al Deure haureu de fer un pas a la dreta i si va a l’Haver haureu de fer un pas a l’esquerra”.

“Anem a fer-ne una de prova”

“La transacció és: Compra de mercaderies en efectiu.  Ara representeu mentalment aquesta transacció en forma d’assentament (parar de parlar uns segons). Ara la partida que us demano és Mercaderies. A la de tres heu de fer un pas a la dreta si creieu que va al Deure o  a l’esquerra si creieu que va a l’haver… Preparats? Un, dos i Tres! “mercaderies

 

Assentament Partida Posició
1.) Compra de mercaderies en efectiu Mercaderies Deure
2.) Pagament en efectiu de sous Caixa Haver
3.) Cobrem un venda d’un client, per transfarència bancària Bancs Deure
4.) Tres accionistas creen una empresa. Cada un aporta 1.000 €. Capital Social Haver
5.) L’empresa retorna un prèstec Prèstec Deure
6.) Compra d’un camió en efectiu Camió Deure
7.) Pagament d’un proveïdor que va lliurar la mercaderia fa dos mesos Proveïdor Deure
8.) Compra d’uns terrenys a termini Proveïdor Haver
9.) Compra de bons de l’estat mitjançant transfarència Bons de l’Estat Deure
10.) El banc ens concedéix un prèstec bancari Prèstec Haver

  Tancament:  Com veieu la vostra rapidesa a l’hora de construir l’assentament mentalment?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: