Archive for February, 2011

Comptabilitat i Jocs

February 17, 2011

L’objectiu d’aquest blog és proposar noves metodologies d’ensenyament de la comptabilitat, que incrementin l’implicació de l’estudiant en el procés d’aprenentatge.

Ester Oliveras i Patrícia Crespo

Advertisements

Qui som?

February 17, 2011

Ester Oliveras Professora agregada a la UPF i vicedegana del Grau en Ciències Empresarials-Management. Doctorada en Administració i Direcció d’Empreses per la University of Central Lancashire. Fa 10 anys que fa classes de diverses assignatures de comptabilitat. Formada en Gestalt, PNL i eneagrama de la personalitat. Amplia experiència en projectes de innovació docent.

Patrícia Crespo Professora associada a la UPF. Màster en Banca i Finances per l’IDEC i Master of Science and Economics per la UPF.  Fa 10 anys que colabora en l’àrea de comptabilitat com a docent i ajudant de recerca. Amplia experiència en projectes de innovació docent.